’Vi er leverandør på en SKI-rammeaftale og kan levere hotelovernatning på
konkurrencedygtige vilkår til det offentlige. Som leverandør lever vi op til en række kriterier
inden for kvalitet, miljø og samfundsansvar”

ÉT KONTAKTPUNKT TIL VORES HOTEL:
TLF.: 25102710 /

MAIL: KATRINE@HOTEL-SAXKJOBING.DK

AFTALENUMMER: 16060023-120